Bezpieczeństwo pożarowe obiektów

Instalacje chroniące zdrowie i życie ludzkie muszą znajdować się w stanie stuprocentowej sprawności technicznej. Jedną z takich instalacji jest niewątpliwie system przeciwpożarowy, który umożliwia szybkie wykrycie zagrożenia ogniowego oraz poinformowanie osób znajdujących się w obiekcie o zaistniałym zagrożeniu.

Instalacja przeciwpożarowa i jej elementy

audyt instalacji przeciwpożarowejW skład systemu wchodzą przeważnie: czujki pożarowe, centrale, ręczne ostrzegacze pożarowe, klapy dymne, sygnalizatory akustyczne, optyczne a w nowszych rozwiązaniach również głosowe. Uzupełnieniem instalacji pożarowych są stałe urządzenia gaśnicze, które umożliwiają rozpoczęcie gaszenia pożaru we wczesnej fazie jego rozwoju. W celu trzymania w pełnej sprawności tej grupy urządzeń wymagane są regularne przeglądy instalacji, które dostarczają cennych informacji o stanie technicznym poszczególnych elementów systemu. W tym przypadku idealnie sprawdzi się audyt instalacji przeciwpożarowej, który dostarcza informacji o bieżącym stanie urządzeń oraz niezawodności ich działania. Regularny przegląd i konserwacja elementów instalacji przeciwpożarowej w znacznym stopniu poprawia żywotność oraz niezawodność ich działania. Wszelkie czynności serwisowe powinny być wykonywane przez uprawnionych specjalistów, którzy posiadają odpowiednią wiedzę oraz kompetencje a przede wszystkim uprawnienia. Tylko taki przegląd może być brany pod uwagę jeśli chodzi o jego poprawność oraz wiarygodność.

W przypadku podejrzenia awarii urządzenia przez pracownika lub obsługę obiektu możliwe jest dokonanie przeglądu doraźnego. Niedopuszczalna jest jednak sytuacja, w której nieuprawniona osoba ingeruję w istniejącą instalację lub jej elementy. Czynności te są zabronione prawnie a nieprzestrzeganie ogólnie przyjętych standardów może skutkować bardzo poważnymi skutkami.