Charytatywna wystawa zdjęć

W ostatnim czasie miałam okazję organizować charytatywną wystawę zdjęć. Zdjęcia te były autorstwa młodzieży z ośrodka socjoterapeutycznego, a wystawa miała charakter licytacji i cały dochód ze sprzedaży zdjęć miał zostać przeznaczony na odnowienie sali gimnastycznej w tymże ośrodku socjoterapeutycznym. Inicjatywa młodzieży była wyjątkowa i czułam ogromną satysfakcję z możliwości bycia częścią tego przedsięwzięcia. 

Organizacja wystawy zdjęć 

sztalugi bukoweJako współorganizatorka w pierwszej kolejności miałam za zadanie znaleźć miejsce, w którym wystawa miałaby się odbyć. Funkcjonujące w mieście centrum kultury było w tym okresie zajęte z powodu innej wystawy, ale współpracy podjął się lokalny uniwersytet i zaproponował hol jednego z wydziałów jako miejsce do jej przeprowadzenia. Do umocowania zdjęć zostały wykorzystane sztalugi bukowe, które wyglądały ciekawie i estetycznie, a cała wystawa nabrała bardziej artystycznego wyrazu. Ponadto zorganizowane zostały darmowe przekąski i napoje dla gości i licytujących, a młodzież dbała o to, aby w sali panował porządek i niczego nie brakowało. Podczas samej wystawy na którą przyszło naprawdę wiele osób udało się sprzedać wszystkie fotografie, a zebrana suma znacząco odciążyła budżet ośrodka przy remoncie sali sportowej, która obecnie wygląda naprawdę imponująco i jest bogato wyposażona we wszelkie sprzęty. 

Wystawy artystyczne o charakterze charytatywnym do przedsięwzięcie, które zawsze jest warte uwagi i wsparcia. Szczytny cel i przyczynienie się do jego realizacji pozwala poczuć się lepiej, daje satysfakcję i przywraca wiarę w bezinteresownych ludzi. Ponadto jest to okazja do pracy wolontariackiej przy współorganizacji przedsięwzięcia, co zawsze jest cenioną inicjatywą i poszerza dalsze horyzonty jeśli chodzi o pracę zawodową.