Dezynfekcja a dezynsekcja?

 

Te dwa podobnie brzmiące pojęcia mają zupełnie różne od siebie znaczenie. Dezynfekcja wiąże się bowiem z odkażaniem chemicznym lub fizycznym różnorodnych materiałów. Dezynsekcja zaś ma na celu zwalczenie magazynowych szkodników, czyli w większości przypadków owadów latających i biegających.

Skuteczność i przebieg procesu dezynfekcji

dezynfekcja w WarszawieDezynfekcja, czy też odkażanie, jak bywa ona nazywana, jest to postępowanie mające na celu niszczenie drobnoustrojów i ich przetrwalników. Oznacza to, że dezynfekcja niszczy formy wegetatywne mikroorganizmów. Firmy DDD rozróżniają dezynfekcję zapobiegawczą i dezynfekcję ogniskową. Pierwsza, stosowana jest w miejscach szczególnie narażonych na zakażenia przez drobnoustroje i mikroorganizmy. Pozwala całkowicie niwelować zagrożenia związane z tym problemem. Druga wykonywana jest jako dezynfekcja bieżąca (podejmowana w samym środku ogniska zakażenia, np. przy łóżku chorego) i końcowa (przeprowadzana w pomieszczeniach, w których chory przebywał. Dezynfekcja w Warszawie przebiega podobnie jak w innych miastach: przy użyciu metod fizycznych lub chemicznych. Do fizycznej dezynfekcji używa się zatem pary wodnej lub promieniowania UV. Wśród środków chemicznych znaleźć można różne alkohole, aldehydy, kwasy, zasady, utleniacze i inne związki chemiczne o odpowiednich właściwościach. Metody dezynfekcji często nie uczynią materiału jałowym, jednak doprowadzą do momentu, gdy będzie on spełniał wszelkie normy w kwestiach przedmiotów i powierzchni użytkowych.

To, czy dezynfekcja będzie skuteczna, zależy w dużej mierze od odpowiedniego stężenia środków, jak najkorzystniejszego dla danych warunków. Należy pamiętać również, że środek powinien mieć bezpośredni kontakt z masą lub powierzchnią odkażanych przedmiotów.