Jak wycenić nieruchomość?

 

Sprawy spadkowe bardzo często budzą wiele zastrzeżeń oraz konfliktowych sytuacji. Problem pojawia się głównie w momencie gdy dziedziczona jest nieruchomości i jeden ze spadkobierców chce ją zatrzymać dla siebie, równocześnie zobowiązując się do spłaty pozostałych współwłaścicieli. 

Samodzielna czy profesjonalna wycena nieruchomości?

wycena nieruchomości warszawaW takich kwestiach najlepiej udać się do rzeczoznawcy, który szybko i sprawnie określi faktyczną wartość mieszkania lub domu w celu ustalenia kwot, które mają zostać wypłacone pozostałym spadkobiercom. Co ważne tego rodzaju dokument jest wymagany przez sąd podczas toczącego się postępowania – w sytuacji gdy spadkobiercy nie potrafią samodzielnie dojść do porozumienia. Dokument musi wiec przybrać formalną postać i być opieczętowany i podpisany przez certyfikowanego rzeczoznawcę. Okazuje się, że taki dokument jest również potrzebny do obliczenia podatku od spadków i darowizn. Najlepiej wybrać rzeczoznawcę który działa lokalnie – wtedy o wiele łatwiej zostanie przeprowadzona dokładna wycena nieruchomości Warszawa to największe polskie miasto, w którym znalenienie polecanego i doświadczonego rzeczoznawcy nie stanowi żadnego większego problemu. Koszty współpracy są ustalane odgórnie, dlatego wybierając biuro rzeczoznawcy majątkowego należy kierować się głównie doświadczeniem i terminem wyceny.

Kiedy jeszcze korzysta się z pomocy rzeczoznawcy? W sytuacji, gdy dochodzi do podziału wspólnego majątku pomiędzy rodzeństwem, małżonkami lub wspólnikami, a także podczas dokonywanych transakcji kupna – sprzedaży. Należy pamiętać, że gdy dotyczy to spraw urzędowych lub bankowych (m.in. ustalenie wartości zabezpieczeni kredytu) wtedy wymagane jest okazanie wyceny sporządzonej tylko i wyłącznie przez certyfikowanego rzeczoznawcę.

Sprawdź też https://www.estimus.com.pl