Kancelaria notarialna w praktyce

Dawniej notariusz zwany był rejentem i był osobą uprawnioną do sprawowania władzy w imieniu monarchy, gdy ten był niezdolny do wykonywania swoich obowiązków. Dziś notariusz to mianowany przez ministra sprawiedliwości prawnik notariatu upoważniony do dokonywania czynności notarialnych.

Kiedy należy udać się do kancelarii?

kancelaria notarialnaNotariusz będzie nam niezbędny w wielu sytuacjach, a zaskakująco duża część z nich związana będzie z prawnymi dokumentami, nad którymi poprawnością czuwa właśnie kancelaria notarialna. W kancelarii będziemy z pewnością częstym gościem w chwili, gdy będziemy prowadzić firmę i stale będziemy potrzebować projektów umów, aktów oświadczeń i innych dokumentów związanych z działalnością. Notariusz okaże się pomocny, kiedy będziemy wchodzić w związek małżeński i będzie nam zależało na umowie przedmałżeńskiej lub umowie dotyczącej podziału wspólnego majątku. Przede wszystkim jednak do notariusza udamy się, kiedy będziemy potrzebować aktu notarialnego, w tym, np. aktu poświadczenia dziedziczenia, albo kiedy będziemy potrzebowali poświadczenia własnoręcznego podpisu czy zgodności kopii z oryginałem. Każda kancelaria notarialna ma oczywiście swoje godziny urzędowania, większość z nich oferuje jednak możliwość umówienia się także w innych dniach i godzinach po uprzednim kontakcie. Niemal każda kancelaria, która posiada stronę internetową, zamieszcza na niej klarowny cennik, więc przed wybraniem konkretnego notariusza, możemy porównać oferty z innymi kancelariami w naszym mieście.

Obok prawników i radców prawnych, notariusz jest jedną z osób, które są w stanie przede wszystkim, choć trochę, wyjaśnić nam kwestie prawne, przekładając je „z polskiego na nasze”. Dlatego nawet w sytuacji, gdy sami nie wiemy, czego tak naprawdę potrzebujemy w danej sytuacji, warto skonsultować się z notariuszem w ramach informacji o dokonywanych czynnościach.