Kontrola czasu pracy kierowców

W ostatnim czasie obserwujemy gwałtowny rozwój transportu kołowego. Ma to związek z poprawą stanu naszych dróg, powstałymi autostradami oraz wejściem Polski do Unii Europejskiej. Przez nasz kraj przejeżdża tysiące samochodów ciężarowych , a i Polskich kierowców coraz częściej spotyka się na zagranicznych trasach. Aby wszystko to odbywało się zgodnie z przepisami i normami powinno być odpowiednio zabezpieczone prawnie.

Jak przebiega kontrola pracy kierowców?

ewidencja czasu pracy kierowcyPrzewóz drogowy to przejazd drogami publicznymi pojazdem służącym do przewozu osób lub rzeczy, może on być załadowany lub nie. Prowadzi go kierowca, czyli osoba posiadająca stosowne uprawnienia i zezwolenia do wykonywania tego typu pracy. Jest on zobligowany czasem pracy. Jest to okres który liczy się od rozpoczęcia do zakończenia pracy. W tym czasie do obowiązków kierowcy należy prowadzenie pojazdu, załadunek i rozładunek, czynności spedycyjne, formalności administracyjne oraz codzienna obsługa pojazdu taka jak sprzątanie, mycie lub sprawdzenie płynów eksploatacyjnych. Zgodnie z przepisami dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć dziewięciu godzin. W wyjątkowych sytuacjach może być przedłużony do dziesięciu ale tylko dwa razy w tygodniu. Po czteroipółgodzinnym okresie jazdy kierowcy przysługuje czterdzieści pięć minut ciągłej przerwy. Przerwy tej nie będzie musiał wykorzystać jeśli w tym momencie zakończy pracę i rozpocznie okres odpoczynku.  Warto wiedzieć, że ewidencja czasu pracy kierowcy odnotowuje wszystkie te czynności.

Podstawowym celem kontrolowania czasu pracy kierowcy jest dbałość o jego bezpieczeństwo, oraz bezpieczeństwo innych użytkowników dróg. Dlatego też tak ważną sprawą jest ewidencja czasu pracy kierowcy. Pokazuje nam ona zarówno czas pracy jak i okres wypoczynku i dzięki temu mamy pewność, że pojazd prowadzi kierowca wypoczęty i dobrze przygotowany do drogi.