Lokalizator do samochodu ochrony

 

Stały problem z grupami interwencyjnymi pojawiał się w momencie gdy kilka grup już było obecnych na wezwaniu na zdarzenie, a pozostałe były zbyt daleko by zareagować na czas. Bez możliwości stałej lokalizacji danej grupy, utrudniało to koordynację i sprawne reagowanie, dlatego oprócz zmian w działaniu grup, wprowadziliśmy także lokalizatory.

Lokalizator gps dla ochroniarzy

mini lokalizator gpsBez porządnego wyposażenia ułatwiającego koordynację, często dochodziło do błędów w kierowaniu grupami. W celu sprawniejszego działania grup interwencyjnych, w dyspozytorni stacji monitorowania został zainstalowany system namierzający wszystkie samochody interwencyjne w danym momencie znajdujące się w terenie. Każdy samochód został wyposażony w mini lokalizator gps, zamontowany tak, by wysyłać ciągły sygnał do dyspozytora, by można było określić lokalizację grupy. Nowy system został również połączony z systemem alarmowym obiektów ochranianych przez owe grupy tak, by dyspozytor mógł szybko znaleźć grupę będącą najbliżej miejsca wysyłającego alarm i mogącą zareagować jak najszybciej. Na koniec, dane ze stacji monitorowania były wysyłane na urządzenia nawigujące, używane w samochodach tak, by pracownicy mogli łatwo znaleźć najszybszą drogę do miejsca zdarzenia, oraz widzieć położenie innych grup. Wprowadzenie takiego systemu nie wymagało dużego nakładu finansowego, gdyż urządzenia gps są obecnie łatwo dostępne po przystępnych cenach.

Mogliśmy więc sprawnie i szybko wyposażyć wszystkie samochody w lokalizatory, bez zakłócania codziennej pracy. Nowy system znacznie ułatwił sprawną koordynację między zespołami interwencyjnymi a dyspozytorem. Pracownicy mogą reagować natychmiast po otrzymaniu wezwania, a o jakichkolwiek pomyłkach czy błędach organizacji nie ma mowy.