Niebezpieczne wypadki na terenie gospodarstwa

 

Jak wszyscy wiemy praca na gospodarstwie rolnym wiąże się z dużym ryzykiem. Chwila nieuwagi czy zagapienie się może mieć przykre konsekwencje, z którymi rolnik niekiedy będzie musiał zmagać się do końca życia. Czasem zdarzają się wypadki, które uniemożliwiają rolnikowi dalsze wykonywanie pracy.

Na terenie gospodarstw dochodzi do wypadków

wypadek na terenie gospodarstwaDlatego też zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych każda osoba fizyczna, która zajmuje się działalnością rolniczą, posiada grunty rolne o powierzchni powyżej 1 hektara i podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym, zobowiązana jest do zawarcia umowy na ubezpieczenie OC rolnika. Dzięki temu, jeśli zdarzy się wypadek na terenie gospodarstwa rolnik będzie mógł uzyskać odszkodowanie w przypadku poniesienia szkód majątkowych lub zdrowotnych. Ubezpieczenie OC rolnika chroni osoby poszkodowane w wypadkach oraz interesy ubezpieczonego. Wysokość ubezpieczenia OC rolnika jest bardzo duża. Minimalne sumy gwarancyjne wynoszą pięć milionów euro w przypadku szkód osobowych oraz milion w przypadku szkód majątkowych. Ubezpieczeniem takim objęty jest rolnik, jego rodzina i wszystkie osoby pracujące na gospodarstwie rolnym. W razie wypadku osobie poszkodowanej jest wypłacana rekompensata. Ma ona na celu zabezpieczenie przyszłości osoby, która uległa wypadkowi i wypłatę pieniędzy potrzebnych na leczenie. Każdy rolnik musi się ubezpieczyć. Termin wypłaty wynosi około 90 dni, a wypadek musi być udokumentowany.

W sezonie żniw osoby pracujące na roli powinny zwrócić szczególna uwagę, aby ich pracownicy przestrzegali zasad bhp. W polu jest wtedy najwięcej pracy i nietrudno o wypadek. Pamiętajmy również, by nie pozwalać dzieciom bawić się w miejscu prowadzenia prac rolnych.