Ostatnia posługa dla zmarłego

W czasach nam obecnych sposób pochówku nie jest strefą tabu i sposobem na ograniczenie ostatecznej woli zmarłego. Do niedawna oczywistym było pogrzebanie ciała zmarłego w grobie na cmentarzu kościelnym lub komunalnym, po uprzedniej Ceremonii w kościele. Obecnie zmarły ma prawo wyboru swoją wolą do sposobu pogrzebania i wyglądu ceremonii pogrzebowej.

Kremacja jednym ze sposobów pochówku

kremacja we WrocławiuKremacja ciała po śmierci nie jest zjawiskiem nowym. Ta forma istniała już wiele wieków wcześniej i była traktowana jako naturalna forma pogrzebania osoby zmarłej. Działo się to między innymi z uwagi na higienę, w przypadku masowych zgonów podczas zarazy, jedynej formy przewiezienia prochów zmarłego z zagranicy, czy wielu innych przypadkach.Jednak za naturalną formę uznawano grzebanie w sposób tradycyjny. Kremacja stała się obecnie popularna, gdyż wiele osób uznaje ją za formę prostszą, wymagającą mniejszego zachodu, nie utrudniającą rodzinie, i tak ciężkich, chwil po śmierci bliskiej osoby. Wybierający kremację jako sposób pochówku zazwyczaj chcą także wyrzec się konieczności stawiania pomnika czy grobowca, którego utrzymanie wymaga zachodów, a nie każdy pozostawia po sobie rodzinę mogącą zająć się grobem zmarłego. We wspomnianych okolicach – pod hasłem kremacja we Wrocławiu można dowiedzieć się o warunkach, kosztach i przebiegu ceremonii pogrzebowej, w oparciu o kremację zwłok zmarłego. Tam także można zakupić urnę na prochy oraz zagwarantować miejsce w kolumbarium, czyli miejscu złożenia urny wraz z prochami pokrytej tablicą z nazwiskiem zmarłego. Ta forma pozwala również w dużym stopniu ograniczyć przestrzeń pod powierzchnię na cmentarze.

Kremacja, choć coraz powszechniejsza, dla wielu jest jeszcze nie do przyjęcia. Osoby wychowane w tradycyjnym chrześcijaństwie cenią sobie pochówek trumny w ziemnym grobowcu jako zgodną nie tylko z ich przekonaniami, ale również zasługującą na większe uznanie formy wiecznego spoczynku. Ta kwestia jednak nie podlega dyskusji i przede wszystkim jest uzależniona od poglądów osoby zmarłej.