Specjalizacja dla personelu pielęgniarskiego

W dzisiejszych czasach, gdy większość ludzi posiada tytuł magistra, przed swoim imieniem i nazwiskiem, to w niektórych zawodach, dąży się do tego, aby pracownicy powiększali swoje umiejętności, poprzez różnego rodzaju szkolenia i kursy.

Specjalizacja pielęgniarska Łódź

specjalizacje dla pielęgniarek w ŁodziW zawodzie pielęgniarskim, jest dużo osób, które przed swoim nazwiskiem mają tytuł mgr. Dlatego dąży się do tego, aby pielęgniarki miały również inne tytuły, a dzięki temu ich umiejętności wzrastają. Bardzo modne są specjalizacje dla pielęgniarek w Łodzi gdzie jest bardzo dużo chętnych na takie szkolenia. Podyktowane jest to dużo większymi zarobkami oraz umiejętnościami i czynnościami, które pielęgniarki mogą wykonywać same bez zaleceń lekarza. Bardzo popularną specjalizacją jest geriatryczna, która bardzo przydaje się podczas, gdy dana osoba należy do grona pielęgniarek środowiskowych, a więc ma styczność z osobami w podeszłym wieku. Wiedza, którą nabędą podczas tych specjalizacji, bardzo się przydaje podczas pracy w domu pacjenta, gdy jesteśmy sami z rodziną naszego pacjenta, a obok nas nie ma lekarza i wszelkie decyzje musimy podejmować sami.  Kurs specjalistyczny polega na uczęszczaniu na wykłady, odbyciu praktyk zawodowych, pisaniu procesu pielęgnacyjnych, rozwiązywaniu dużej ilości testów, a na koniec egzaminem pisemnym w Warszawie, który trwa 90 min, a do rozwiązania mamy 150 pytań. Jest to bardzo trudny test, który wymaga odpowiedniej wiedzy na temat danej choroby, wykonywanych zadań ( cele wskazania i przeciwskazania, do wykonania danej czynności) oraz wiedzy praktycznej.

Specjalizacje bardzo podnoszą umiejętności pielęgniarki, które przekładają się na jakość wykonywanych usług pielęgniarskich, które odnoszą się nie tylko do pielęgnowania  pacjentów, ale także asystowaniu i pielęgnowaniu człowiekowi choremu i jej rodzinie.