Transgraniczny przewóz odpadów

Przez lata swej działalności ludzkość doprowadziła do ogromnych zanieczyszczeń oraz zniszczenia środowiska naturalnego. Efekty tego są coraz bardziej widoczne, a my odczuwamy je poprzez różnego rodzaju schorzenia oraz złe samopoczucie. Dlatego musimy uczynić wszystko aby zminimalizować emisję spalin oraz zmniejszyć produkcje śmieci i odpadów niebezpiecznych.

Procedury związane z transportem odpadów

legalny transport transgraniczny odpadówPomóc nam w tym może profesjonalny recykling oraz odzysk śmieci. Większość państw podpisała umowy na mocy których mogą wzajemnie się wspierać w tej działalności. Jeżeli jeden kraj ma problem z recyklingiem odpadów może je przewieź do innego, w którym procesy te są bardziej zaawansowane. Oczywiście wszystko musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób bezpieczny zarówno dla człowieka jak i dla otoczenia. Legalny transport transgraniczny odpadów określa ustawa z dn.14.12.2012 r. Proces ten odbywa się tylko w trybie procedury uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody zawartej pomiędzy poszczególnymi podmiotami. W zezwoleniu dokładnie określamy zgłaszającego, odbiorcę, przewoźnika rodzaj i ilość odpadów oraz miejsca przekroczenia granicy. Należy podać również miejsce i sposób składowania oraz metodę ich odzysku i zagospodarowania. Przy czym przewoźnik eksportujący odpady zobowiązany jest do ich odbioru w sytuacji nieprzewidzianej lub gdy będą wymagały tego okoliczności.

Niemożliwy jest transport odpadów do krajów które nie podpisały stosownej umowy. Organem odpowiedzialnym za cały ten proces jest Generalny Inspektorat Ochrony Środowiska w Polsce oraz jego odpowiednik w innych krajach. Niezbędne zezwolenia wydawane są na okres dziesięciu lat. Zarówno pojazd jak i kierowca musi spełniać określone przepisami normy i wymogi.