Urządzenie do pomiaru drgań

 

W wysokospecjalistycznych obiektach, do których można zaliczyć bez wątpienia zakłady przemysłowe często zachodzi konieczność pomiaru różnych wielkości fizycznych. Wartości zmierzonych parametrów służą następnie do analizy stanu procesu oraz jego przebiegu. Na podstawie tych danych personel może wysnuć szereg wniosków dzięki którym można usprawnić jego przebieg.

Wibrometry są stosowane głównie w przemyśle

wibrometrW związku z tym w przedsiębiorstwach przemysłowych często są stosowane przyrządy, które nie znajdują zastosowania w sektorze odbiorców indywidualnych. Do tego typu urządzeń zaliczyć można bez wątpienia wibrometr. Urządzenie to służy do pomiaru drgań, a jego wynik jest wyświetlany na tarczy poprzez wychylenie wskazówki. Nowoczesne wibrometry zamiast skali analogowej posiadają wyświetlacz cyfrowy, na którym wyświetlane są wszystkie niezbędne parametry. Dodatkowo niektóre urządzenia mają możliwość zapisu zmierzonych parametrów i przesłania ich wyników do jednostki centralnej. Jedne z najlepszych wibrometrów charakteryzują się szerokim zakresem pasma badanych częstotliwości, które zawiera się w przedziale od kilku herców do kilkudziesięciu tysięcy herców. Dzięki temu istnieje możliwość pomiaru różnych maszyn przy pomocy jednego urządzenia. Urządzenia do pomiaru drgań z reguły są skalibrowane na zakres częstotliwości, które mogą zmierzyć. Niebagetelną rolę w tego typu urządzeniach odgrywa również prostota obsługi, która jest zapewniona przy pomocy czytelnego interfejsu użytkownika.

Dzięki temu odbiorca końcowy wie jak ma się poruszać po menu urządzenia oraz jakie funkcje są dostępne. Jest to niewątpliwie jedna z najważniejszych cech, którą kierują się klienci przy zakupie urządzeń tego typu. Wibrometry są stosowane głównie w przemyśle oraz laboratoriach badawczych. Muszą być one niezwykle dokładne a zarazem trwałe.