Zastosowanie miernika rezystencji uziemienia

 

Sprawdzenie warunków ochrony przeciwporażeniowej, przeciwprzepięciowej oraz odgromowej odbywa się przy pomocy specjalnego urządzenia. Pomiar rezystencji uziemienia ma również na celu określenie największej wartości uziemienia. Na rynku istnieje kilka urządzeń, a jednym z nich jest miernik.

Pomiar rezystancji uziemienia przy pomocy miernika

mierniki rezystancji uziemieniaUziemienie jest przewodem, który łączy naelektryzowany obiekt z ziemią. Dzięki zastosowaniu takiej metody ładunek jest oddawany, przyjmowany przez obiekt i następnie ulega zobojętnieniu. Mierniki rezystancji uziemienia pozwalają na uzyskanie pomiaru uziemień. W zależności jak bardzo jest zaawansowane dane urządzenie, badanie to przeprowadzane jest różnymi metodami – cieszą się one dużym uznaniem. Najprostsze mierniki pozwalają uzyskać pomiar metodą techniczną, dzięki czemu ocenia się ciągłość połączeń ochronnych oraz wyrównawczych. Są one proste w obsłudze oraz mają wysoką odporność na zakłócenia. Niektóre modele tego typu zawierają wszystkie znane metody pomiaru rezystancji. Badania mogą być przeprowadzane również z użyciem dodatkowych cęgów, czyli uziemienia wielokrotnego. Przy pomocy metody dwucęgowej uzyskuje się możliwość wykonania pomiarów bez konieczności stosowania specjalnych sond pomocniczych, które wbija się do gruntu. Metoda udarowa opiera się na diagnozowaniu uziemień odgromowych oraz stosowana jest przy pomiarach rozległych i wielokrotnych kiedy są one połączone pod ziemią. Odbywa się to bez konieczności ingerowania w obwód.

Podczas wyboru odpowiedniego modelu miernika warto zastanowić się w jakich celach i jaką metodą będzie przeprowadzony dany pomiar. Przyrządy są proste w obsłudze oraz dają gwarancję dokładnego pomiaru. Warto pamiętać, że uziemienie pełni kluczową rolę zabezpieczającą przewody elektryczne. Wykonanie pomiarów miernikiem pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa obsługi urządzeń elektrycznych, które znajdują się w obiekcie.